2518 5693
test: Østjysk Landboforening

Check dit vandløb inden høringsfristen udløber

Miljøstyrelsen har langt fra lyttet til vandrådenes indspil i ny bekendtgørelse om miljømål og indsatsprogrammer. Derfor bør lodsejere være særligt opmærksomme på egne vandløb inden høringsfristen udløber, lyder det fra Jens Gammelgaard, formand for Dansk Landbrug Midt-Østjylland, samt hans formandskollegaer i de Østjyske landboforeninger.