2518 5693
test: Østjysk Landboforening

Planlægningsmøde

Hedensted kommune, Velas, Danmarks Naturfredningsforening og to lodsejere har afholdt planlægningsmøde