2518 5693
test: Østjysk Landboforening

Nyhedsbrev, maj 2018

”Det er glædeligt og fornuftigt, at Bæredygtigt Landbrug og Landbrug & Fødevarer går sammen om at holde møder. Der er brug for begge organisationers indsats, og i høj grad også brug for, at vi finder sammen” skriver Henrik Nielsen i dette nyhedsbrev.