2518 5693
test: Østjysk Landboforening

Nyhedsbrev, januar 2020

Landsmøde for Svinesektoren

På landsmødet for Svinesektoren den 9. januar blev jeg genvalgt til bestyrelsen, som jeg trådte ind i for et år siden, da der pludselig var brug for udskiftning. Det er en spændende post, hvor jeg har mulighed for at gøre min indflydelse gældende.

På mødet orienterede Hanne Larsen, veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen, om afrikansk svinepest og de tiltag, Fødevarestyrelsen sætter i værk, for at holde svinepest ude af Danmark. Der er ingen tvivl om, at vildsvinehegnet er en effektiv foranstaltning og samtidig har en god signalværdi i forhold til de lande, vi eksporterer svinekød til.

Chefanalytiker i Landbrug & Fødevarer Karsten Flemin holdt et oplæg om svinepriser, så langt øjet rækker. Svinepriserne i 2020 ser positive ud, men det er selvfølgelig afgørende, at vi ikke får svinepest til landet. Hvis svinepesten kommer til Tyskland, er der forskellige holdninger til, om priserne i Danmark falder.

svin.png


 
foretraede.png

Foretræde for Miljø- og Fødevareudvalget

Onsdag den 15. januar havde de midt- og østjyske landbrugsforeninger i fællesskab foretræde for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Repræsentanter for de syv foreninger havde taget turen til Christiansborg for at gå i dialog med folketingspolitikerne om fremrykningen af efterafgrøder. Et krav der har store konsekvenser for mange af os landmænd.

Med besøget på Christiansborg ønskede vi at slå et slag for landmændenes vilkår og gøre opmærksom på, at der findes en række andre virkemidler til at begrænse udledningen af kvælstof. Det nuværende virkemiddel-katalog er for smalt. Det skal gøres bredere på både kort og lang sigt. Fagligheden skal i spil!

Der var en god og konstruktiv dialog på mødet og håbet er, at vi med den fælles indsats har fået sået et frø hos medlemmerne.


 
Generalforsamling

Husk at sætte et stort x i kalenderen. Østjysk Landboforening holder ordinær generalforsamling:

Torsdag den 5. marts 2020 i LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens.

Inden generalforsamlingen er der fællesspisning kl. 18.00, hvor landboforeningen er vært ved middagen. Du skal tilmelde dig spisningen til jsn@velas.dk

Generalforsamlingen starter kl. 19.00. Dagsordenen følger vores vedtægter, som du kan se her: http://olf.dk/media/2024/vedtaegter.pdf. blivklog.png

Bliv klogere på klimaet

Hvad er er fup og hvad er fakta? Og hvad kan du selv gøre til gavn for både
klimaet og pengepungen? Kom og hør, hvad meteorologen, viceformanden i
Landbrug & Fødevarer og miljøkonsulenten har at fortælle:

Torsdag den 20. februar kl. 19.00
Vi mødes i LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13 i Horsens.

Det er gratis for dig og din ægtefælle at deltage.
Du kan læse mere og tilmelde dig senest den 15. februar på lfmo.dk.