2518 5693
test: Østjysk Landboforening

Nyhedsbrev, august 2018

”Det er vigtigt for landbruget at få afskaffet nogle af de urimelige krav og byrder, vi udsættes for. Det kan medvirke til at gøre erhvervet mere modstandsdygtig og robust, så vi bedre kan klare en hel ekstrem situation, som den tørken i år har bragt os i”, skriver Henrik Nielsen i dette nyhedsbrev.