2518 5693
test: Østjysk Landboforening

Åbent Landbrug

I Horsens-området er der 3 gårde, du kan besøge:

  • Mejlhøjgaard med malkekvæg
  • Go-Gris med grise
  • Pebringsgaard med æg

Se meget mere om værterne på Åbent Landbrugs hjemmeside:

Kom tæt på landbruget! Oplev dyr, natur og lækre råvarer (aabentlandbrug.dk)